Reguli și Condiții generale ale platformei CredoWeb.

1. Bine ați venit pe CredoWeb

1.1 Misiunea noastră

Misiunea CredoWeb este să conecteze pe toți participanții din domeniul sistemului sănătății (pacienţi, specialiști medicali, organizații). Platforma oferă o varietate de instrumente de comunicare şi soluţii pentru toţi utilizatorii şi se străduieşte să fie un spaţiu digital în care utilizatorii schimbă informații de expert cu privire la medicină şi sănătate.

2. Acord

Menționăm că prin accesarea, înregistrarea şi/sau utilizarea platformei şi serviciilor noastre, vă exprimați consimțământul/acordul expres de a fi parte a unei înțelegeri cu efect obligatoriu (chiar și în situația în care folosiți Serviciile noastre în numele unei persoane juridice).

а) Când folosiți Servicii ale www.credoweb.ro, vă exprimați consimțământul pentru încheierea unei înțelegeri juridice/acord cu CredoWeb International Ro S.R.L ;

b) Acest „Acord” include aceste Reguli & Condiții, Politica de confidențialitate, Politica de Cookie-uri și orice alți termeni pe care-i vom înfățișa în momentul în care folosiți anumite funcțiuni în CredoWeb pentru prima dată. Funcțiuni noi pot fi adăugate de CredoWeb periodic. În cazul în care nu sunteți de acord cu acest ACORD vă solicităm să NU vă înregistrați și să NU accesați sau să utilizați platforma sau serviciile noastre;

c) Acest ACORD se aplică atât utilizatorilor serviciilor noastre înregistrați ca „Membri”, cât și utiliziatorilor neînregistrați, numiți aici cu termenul „Vizitatori”. Termenul „Utilizator” se aplică pentru identificarea ambelor categorii, respectiv și MEMBRILOR și VIZITATORILOR;

d) Pentru a folosi serviciile CredoWeb, acceptați că aveți vârsta minimă, prevăzută astfel în legislației dumneavoastră locale. Serviciile platformei nu pot fi utilizate de persoane cu vârsta sub 14 ani.

3. CredoWeb are grijă de datele dvs. cu caracter personal

Prin înregistrarea pe platforma CredoWeb, membrii își dau consimţământul expres pentru colectarea informaţiilor personale despre ei, precum şi pentru utilizarea acestor informații de către CredoWeb în cadrul prezentelor Reguli şi condiţii generale şi Politica de confidenţialitate separată, care ar trebui să citiţi cu atenţie.

Pentru mai multe detalii despre Politica noastră de confidenţialitate, consultaţi www.credoweb.ro/privacy-policy

CredoWeb va lua toate măsurile legale și rezonabile pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi.

Folosind platforma CredoWeb, vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor în browser-ul dumneavoastră. Mai multe informaţii despre cookie-uri pot fi găsite în p.4

4. Cookie-uri

4.1. Ce reprezintă cookie-urile

Cookies sunt fişiere text mici care sunt stocate de browser-ul dvs. pe hard disk-ul al calculatorului. Cookie-urile folosite de CredoWeb nu stochează nici un fel de date personale.

Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de pe cookie-urile www.credoweb.ro/cookies

5. Reguli pe care așteptăm să le respectați ca utilizatori CredoWeb:

5.1. Statutul de membru în platformă

Aceste drepturi și obligații se aplică tuturor membrilor și tuturor tipurilor de profile ale Utilizatorilor disponibile pe Platforma CredoWeb - profiluri personale, profiluri profesionale și profiluri ale persoanelor juridice.

a) Profilul dvs. de membru al Platformei CredoWeb este gratuit. Serviciile Premium sunt accesibile pentru câteva profiluri de utilizatori și pot necesita impunerea unei plăți. CredoWeb vă va informa în legătură cu plățile aplicabile, prealabil angajării de către dumneavoastră într-un Serviciu Premium, Aveţi dreptul de a decide să nu solicite aceste servicii.

b) Pentru a deveni membru al Platformei CredoWeb, noi vom solicita să completați un formular de înregistrare prin care veți pune la dispoziția CredoWeb Datele cu caracter personal și va trebui să vă dați consimțământul cu privire la aceste Reguli și Condiții, Politica de confidenţialitate şi Politica de cookie-urile. Este posibil să vi se solicite informații suplimentare, dacă înregistrați un profil profesional sau profilul unei persoane juridice.

c) Nu aveți voie să configurați mai mult de un profil personal pe Platforma CredoWeb și să creați o identitate falsă pe ea.

d) Sunteți obligați să prezentați informații corecte și complete în profilul dvs. și să-l actualizezi pe întreaga perioadă în care sunteți membru.

e) Nu aveți voie să configurați un profil pentru o altă persoană și să accesați profilul unei alte persoane, fără permisiune.

f) În cazul în care CredoWeb vă dezactivați contul, nu veți putea crea un altul fără consimțământul nostru.

g) Nu veți divulga parola dvs. altcuiva și nu veți face nimic din ceea ce ar putea periclita securitatea profilului dumneavoastră.

h) Nu aveți voie să transferați profilul dvs. altcuiva (inclusiv orice Pagină), fără să primiți consimțământul nostru prealabil scris.

i) În caz că selectați un nume ori un identificator similar (porecla) pentru profilul dvs. sau Pagina dvs., ne rezervăm dreptul de a le elimina sau de a le pretinde, în caz că le apreciem a fi nepotrivite (cum ar fi atunci când un proprietar al unei mărci se plânge cu privire la numele de utilizator – username - care nu este legat in mod cât mai apropriat de numele real/actual al utilizatorului).

j) Vă exprimați acordul de a folosi Platforma CredoWeb doar într-un mod respectuos și civilizat și de a nu posta conținut inadecvat, licențios incomplet, incorect ori ofensator.

k) În caz că ai configurat un profil profesional sau un profil de persoană juridică sunteți obligați să respectați toate regulile de conduită și disciplină atunci când folosiți Platforma CredoWeb și Serviciile.

l) Nu veți denatura sau altera pozițiile deținute în trecut și în prezent și nici calificările sau afilierea dumneavoastră cu anumite persoane sau entități.

m) Nu aveți voie să trimiteți altor persoane si nu veți posta mesaje spam sau alte comunicări nedorite..

n) Nu veți întreprinde acțiuni ilegale, calomnioase, abuzive, indecente, discriminatorii sau în orice fel jignitoare sau ofensatoare.

o) Nu veți posta/trimite reclame nesolicitate sau neautorizate. Nu aveți voie să trimiteţi junk mail, spam, scrisori în lanţ, scheme piramidale/mesaje sau alte acţiuni similare de CredoWeb neautorizate.

p) Vă exprimați acordul în sensul că CredoWeb își rezervă dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale în legătură și în raportul său cu utilizatorii, în mod parțial sau integral, către terți.

Aveți dreptul la încetarea prezentului ACORD în orice moment, respectând paragraful 9. Încetarea acestui Acord.

Sunteți singurii răspunzători și responsabilă pentru orice informație, conținut și activitate legată de profilul dvs.

Profilurile profesionale și profilurile persoanelor juridice sunt supuse procedurii de verificare de către CredoWeb. CredoWeb nu poate să garanteze identitatea tuturor titularilor profilurilor care folosesc Platforma. Sunteți singurii responsabil pentru prejudiciile cauzate ca urmare a configurării și folosirii unui profil profesional sau unui profil de persoana juridica fără să aveți un astfel de drept.

În cazul în care bănuiţi că cineva încearcă să amenințe profilul dumneavoastră, sunteți obligați să notificați imediat CredoWeb.

5.2 Notificări, Oferte de servicii și Reclame

Reclamele au un rol important în menţinerea şi furnizarea serviciilor CredoWeb.

Pentru a controla ce mesaje să primiți de la CredoWeb prin adresa de email, vă rugăm să consultați setările contului dvs..

5.3. Mesaje şi Distribuire

Serviciile CredoWeb permit trimiterea mesajelor și distribuirea informațiilor în mai multe moduri, cum ar fi, prin profilul dvs., prin conținut (articole, postări de status, comentarii, galerii, share-uri) și prin sistemul intern de mesaje. Informațiile și conținutul distribuite de dumneavoastră pot fi văzute de alți Membri ai CredoWeb sau, în caz că acestea sunt publice, și de către Vizitatori. În cazul unor anumite setări, CredoWeb va onora alegerea pe care ați făcut-o cu privire la cine poate vedea conținutul și informațiile dvs. Vă atragem atenția că unele Servicii sunt confidențiale în mod implicit și pot să fie văzute numai de destinatar(i).

CredoWeb nu este obligată să publice orice informație și conținut pe Platformă și le poate înlătura, la discreția sa, cu sau fără notificare.

5.4. Protecţia platformei CredoWeb şi informaţiilor utilizatorilor

Echipa CredoWeb urmărește să mențină Platforma în siguranță, însă nu poate să garanteze acest lucru. Vă rugăm să cooperați în limita posibilităților dvs. să protejăm securitatea ei:

a) Veți încerca să vă păstrați profilul în siguranță: (1) încercați să alegeți o parolă complicată și sigură (de minim 6 cifre, se propune combinație de cifre și litere) ; (2) vă păstrați parola; (3) raportați orice bănuială că cineva încearcă sau chiar a accesat profilul dvs.; (4) raportați orice suspiciune că cineva a pus în pericol sau e pe cale să pună în pericol securitatea Platformei CredoWeb.

Nu veți publica comunicări comerciale neautorizate (cum ar fi mesaje spam) pe Platforma CredoWeb.

Nu veți copia informațiile sau conținutul altor utilizatori, si nu veți accesa Platforma CredoWeb folosind mijloace/programe automate (cum ar fi programe de căutare de date - harvesting bots, roboți, motoare de căutare și de monitorizare de tip spiders, crawlers și scrapers).

Nu veți folosi Platforma CredoWeb pentru organizarea sau promovarea de practici de marketing înșelătoare sau în orice fel contrare legii, cum ar fi schemele piramidale.

e) Nu veți posta informații ce pot conține programe de viruși, viermi sau alte coduri dăunătoare în orice fel.

f) Nu veți solicita informații de logare și nu veți accesa profiluri care aparțin altor persoane.

g) Nu veți hărțui, abuza sau prejudicia alți Utilizatori.

h) Nu veți folosi Platforma CredoWeb pentru orice fel de activități ilegale, înșelătoare, dăunătoare sau discriminatorii.

i) Nu veți întreprinde nimic din ceea ce ar putea dezactiva, întrerupe, îngreuna sau împiedica adecvata funcționare sau imagine a Platformei CredoWeb cum ar fi refuzarea service-ului, atacul sau amestecul în ordinea de încărcare a paginilor sau alte funcționalități ale Platformei CredoWeb.

j) Nu veți utiliza procese de „data farming”, „data mirroring” și orice alt tip de procese similare de simulare a aspectului sau a funcționalității Platformei CredoWeb.

k) nu trebuie să: (1) lăsați să se considere și nu veți declara sau susține că sunteți afiliat al CredoWeb; (2) nu veți închiria, oferi în leasing, împrumuta, comercializa, vinde accesul la Platforma sau la datele aferente acesteia; (3) nu veți profita Serviciile CredoWeb sau orice altă funcționalitate a Platformei fără consimțământul expres al CredoWeb.

l) Nu veți folosi conectori deep-link către Serviciile noastre fără consimțământul expres al CredoWeb, cu excepția promovării profilului sau Paginii dvs. indiferent de pe Platforma CredoWeb.

m) Nu veți facilita sau încuraja orice încălcare a prezentei Declarații sau a politicilor noastre.

5.5. Protecţia drepturilor altor utilizatori

Utilizatorii sunt obligaţi să respecte şi să protejeze drepturile altor utilizatori ai platformei CredoWeb:

a) Nu veți posta conținut și nu veți îndeplini nicio altă acțiune pe Platforma CredoWeb care ar fi de natură să încalce legea sau drepturile altcuiva.

b) Nu veți copia sau folosi informațiile, conținutul sau datele altor utilizatori, ce sunt disponibile pe Platforma CredoWeb dacă nu ați primit consimțământ expres pentru asta.

c) Nu veți înlătura notificările cu privire la drepturile de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală menționate în cuprinsul Platformei CredoWeb.

d) Nu veți dezvălui informații cu privire la care nu aveși dreptul să le dezvălui, nu veți încălca drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale CredoWeb sau ale altor persoane fizice sau juridice în lipsa consimțământului expres al acestora.

5.6. Drepturile de proprietate intelectuală

CredoWeb își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei (inclusiv logo-urile și orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, designul, grafica sau alte mărci înregistrate ale CredoWeb, know-how-ul tehnic si cel intelectual):

(а) Nu veți folosi drepturile de autor ale CredoWeb sau Mărcile comerciale sau alte mărci asemănătoare ce pot crea confuzie, cu excepția cazului în care ați obținut acordul CredoWeb expres prealabil în scris.

b) Nu veți copia sau folosi informații, conținut sau date ale Platformei CredoWeb, cu excepția cazului în care ați obținut acordul CredoWeb expres prealabil în scris.

c) Nu veți copia, modifica sau crea lucrări derivate ale Platformei CredoWeb, ale Serviciilor CredoWeb sau orice altă tehnologie conexă, cu excepția cazului în care ați obținut acordul nostru expres prealabil în scris.

d) Nu veți inversa, decompila, deconstrui, desface, descifra sau în orice alt fel nu veți încerca să extragi codul sursă al Platformei CredoWeb sau al altei tehnologii conexe sau părți ale acestora.

e) Nu veți înlătura mențiunile privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală, conținute sau aflate pe Platforma, ori în conținutul Platformei.

6. Drepturile utilizatorului

6.1. Distribuirea conținutului pe platforma CredoWeb

Ca utilizator de platforma CredoWeb sunteți deținătorul conținutului și informațiilor pe care le postați pe ea și controlați cine vizualizează acest conținut prin folosirea setărilor profilului dvs. Dumneavoastră acordați CredoWeb doar o licență neexclusivă, globală, transferabilă și sublicenția cu privire la dreptul de folosire, copiere, modificare, distribuire, de publicare, difuzare, de prelucrare a informațiilor, datelor și conținutului pe care le-ai furnizat prin Platforma CredoWeb, fără ca pentru aceasta să fie nevoie de vreun alt acord, vreo notificare și/sau vreo compensație pentru dumneavoastră sau alții. Aceste drepturi sunt limitate astfel:

a) Puteți să restrângeți această licență pentru un anumit conținut dacă ștergeți conținutul respectiv de pe Platforma CredoWeb sau, în general, daca vă ștergeți profilul de pe Platforma CredoWeb, cu excepția situației în care (a) ați distribuit ca parte a Platformei conținutul către alte persoane și acestea au fost copiată sau salvată de acestea și (b) pentru perioada rezonabilă necesară pentru eliminarea lor din copiile de rezervă (backup) și alte sisteme similare.

b) CredoWeb nu va include conținutul dvs. în reclame de produse și servicii ale unor terți (inclusiv conținut sponsorizat) pentru terți fără consimțământul dvs. special distinct. CredoWeb are dreptul însă, fără nicio compensație către dvs. sau alții, să promovam reclame în apropierea conținutului sau informațiilor dvs.

c) CredoWeb vă va lua consimțământul în caz că dorește să ofere altor persoane dreptul de a publica conținutul dvs. în afara Platformei. Oricum, ceilalți Utilizatori pot accesa și distribui conținutul și informațiile dvs., în funcție de accesibilitatea pe care ați oferit-o conținutului dvs. pe Platforma CredoWeb.

d) CredoWeb poate edita și schimba formatul conținutului dvs. (cum ar fi prin traducerea sa, modificarea dimensiunilor, a structurii si design-ului paginii sau profilului, a tipului de fișiere, a metadatelor), însă CredoWeb nu va modifica înțelesul exprimării dvs.

Pentru a păstra în Platforma CredoWeb conținut care să fie relevant pentru Utilizatori și în conformitate cu legile aplicabile vă exprimați acordul expres cu privire la următorii termeni și condiții:

a) CredoWeb poate să acceseze, să stocheze și să folosească orice informație pe care o furnizați în conformitate cu prezentele Reguli și Condiții, Politica de confidenţialitate şi Politica de cookie-uri.

b) Platforma CredoWeb reprezintă o platforma de socializare de sănătate și servicii medicale și conținutul de pe aceasta trebuie să conțină numai subiecte cu tematica medicală și de sănătate.

c) Veți furniza conținut sau informații numai dacă acestea nu încalcă legea sau drepturile unor persoane (ex. fără să se încalce drepturile de proprietate intelectuală sau să se încalce clauzele unui contract).

d) Legea aplicabilă poate să nu permită promovarea prescrierii/recomandării unor medicamente către publicul larg. Sunteți de acord că dacă publicați conținut sau informații despre prescrierea/recomandarea de medicamente acestea vor fi destinate numai profesioniștilor din domeniul medical. În caz că nu sunteți siguri dacă conținutul sau informația se referă la prescrierea unui medicament, puteți contacta pe un administrator din echipa CredoWeb. Cu el puteţi discuta și despre ceea ce este considerat de publicitate sau cum să vă țintați corect conţinutul.

e) declaraţi că informaţiile din profilul dumneavoastră este corectă. CredoWeb poate să fie obligată de lege să limiteze și/sau înlăture anumite informații sau conținut de pe Platformă.

f) Când trimiteți propuneri sau orice tip de reacții/sugesii (feedback) privind Serviciile noastre către CredoWeb sunteți de acord că CredoWeb poate să folosească și să distribuie (dar nu e obligată în acest sens) aceste sugestii pentru orice scop fără vreo compensație în beneficiul dvs.

6.2. Alt conținut

Folosind Platforma CredoWeb, puteți întâlni conținut sau informații care pot fi incorecte, incomplete, inactuale, eronate, ilegale, ofensatoare sau, în alt mod dăunătoare. În general, CredoWeb nu evaluează și verifică conținutul prezentat de Membrii. Sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru conținutul și informațiile terților (inclusiv a Membrilor) sau cu privire la orice daune rezultate din utilizarea lor sau ca urmare a faptului că v-ați bazat pe ele.

6.3. Limitări

CredoWeb are dreptul să schimbe, să suspende sau să înceteze orice Serviciu. CredoWeb nu este obligată să stocheze, să mențină sau să furnizeze o copie a oricări conținut sau informație pe care dumneavoastră sau alții ați postat-o pe Platformă, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

CredoWeb își rezervă dreptul să limiteze utilizarea Platformei, inclusiv a numărului contactelor de utilizatori și a posibilitatii dv.s de a contacta ceilalți Membri.

CredoWeb își rezervă dreptul să restricționeze, suspende sau să închidă profilul unui membru, în cazul în care CredoWeb crede că acesta a încălcat prezentul ACORD.

Platforma CredoWeb poate să conțină informații din domeniul medical și al serviciilor medicale, dar totuși, noi nu recomandăm niciun fel de tratament sau sfaturi medicale. Pentru fiecare problemă medicală sau de sănătate trebuie consultați profesioniști licențiați și autorizați din domeniul serviciilor medicale.

7. Înlăturare și Limitare a Responsabilității

ÎNCERCĂM SĂ MENȚINEM PLATFORMA CREDOWEB FUNCȚIONALĂ, PROTEJATA DE VIRUSI ȘI SIGURA, DAR DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI CEL CARE O FOLOSIȚI PE PROPRIUL SĂU RISC. VĂ PUNEM LA DISPOZITIE PLATFORMA CREDOWEB IN FORMATUL ÎN FORMATUL DISPONIBIL EXISTENT, FĂRĂ VREO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ȘI FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALITATE, POTRIVIRE PENTRU UN SCOP PARTICULAR ȘI DE NEÎNCĂLCARE. NU GARANTĂM CĂ PLATFORMA CREDOWEB VA FI INTOTDEAUNA SIGURĂ, PROTEJATĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI SAU CĂ ACEASTA VA FUNCȚIONA ÎNTOTDEAUNĂ FĂRĂ ÎNTRERUPERI, INTARZIERI SAU PROBLEME. CREDOWEB NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ACȚIUNILE, CONȚINUTUL, INFORMAȚIILE, SAU DATELE TERȚILOR, IAR TU RENUNȚI LA ORICE PRETENTII/RECLAMAȚII ȘI DESPĂGUBIRI, CUNOSCUTE SAU NECUNOASCUTE, FAȚĂ DE NOI, ADMINISTRATORII, DIRECTORII, MANAGERII, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII/MANDATARII NOȘTRI, DERIVATE DIN SAU ÎN LEGATURA CU ORICE PRETENȚIE/RECLAMAȚIE PE CARE O AI FAȚĂ DE ORICE ASTFEL DE TERȚĂ PARTE.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE (ȘI NUMAI DACĂ CREDOWEB NU A ÎNCHEIAT O ÎNȚELEGERE SEPARATĂ, SCRISĂ, CARE SĂ ÎNLOCUIASCĂ PREZENTUL ACORD), CREDOWEB (ȘI CEI CARE LUCREAZĂ CU CREDOWEB PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR) NU VA FI RASPUNZATOARE FAȚĂ DE TINE SAU ALȚII PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, COMPENSATORII SAU PENALIZATOARE, SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE DATE, OPORTUNITATI, REPUTAȚIE, PROFITURI SAU VENITURI, ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE (EX. DECLARAȚII OFENSATOARE ȘI DEFĂIMĂTOARE, ÎNTRERUPEREA, PIERDEREA, UTILIZAREA SAU MODIFICĂREA INFORMAȚIILOR ȘI CONȚINUTULUI DVS.).

LEGISLAȚIA APLICABILĂ E POSIBIL SĂ INTERZICĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU DAUNE INCIDENTALE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCĂT ÎNTR-O ASTFEL DE ÎMPREJURARE LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS POT SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS.

8. Modificări

În mod periodic putem să modificăm / actualizăm prezentele Reguli și Condiții generale, Politica de confidenţialitate și Politica de cookie-uri. În cazul în care facem orice modificare, vă vom notifica prin serviciile noastre şi/sau prin alte mijloace, ca să vă oferim posibilitatea să revizuiți modificările înainte ca acestea să aibă efect. În cazul în care veţi continua să utilizaţi serviciile noastre, după ce a expirat perioada de preaviz şi modificările respective au intrat în vigoare, înseamnă că aţi fost de acord cu termenii și condițiile generale modificate / actualizate, Politica de confidențialitate, Politica de Cookie-uri.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste modificări, ar trebui să încetaţi să utilizaţi platforma şi să vă anulați statutul de membru, în conformitate cu punctul 9 Încetare.

9. Încetare

9.1. Încetare din inițiativa utilizatorului

Puteți denunța acest Acord în orice moment, prin simpla încetare a folosirii Serviciilor noastre și/sau închiderea contului dvs. prin trimiterea unui e-mail la support@credoweb.ro. La momentul la care încetarea devine efectivă vă pierdeți dreptul de acces si de utilizare a Platformei.

9.2. Încetarea din inițiativa CredoWeb

CredoWeb poate înceta prezentul ACORD prin trimitere a unui email în următoarele cazuri:

a) când CredoWeb încetează să opereze Platforma

b) când CredoWeb consideră că furnizați informații neadevărate pe profilul dvs. sau în conținutul dvs. sau nu respectați condiția de „Vârsta minima” necesară pentru a folosi Platforma.

c) când CredoWeb consideră că vă încălcați obligațiile de Membru.

d) când CredoWeb consideră că încălcați drepturile altor persoane sau puneți în pericol siguranța/securitatea Platformei CredoWeb sau a altor persoane.

e) când folosițiț Serviciile premium și nu ați achitat taxele aplicabile conform înțelegerii separate încheiate cu dvs..

f) în caz că ați încălcat aceste Reguli și Condiții în orice alt mod.

9..3. Chiar şi după încetarea ACORDULUI, rămân în vigoare:

a) Drepturile CredoWeb SRL să utilizeze și divulge feedback-ul utilizatorilor;

b) Drepturile celorlalți utilizatori de a continua redistribuirea conținutului și a informațiilor, postate pe Platformă de utilizatori care și-au încetat participarea, în măsura în care acestea au fost copiate și redistribuite anterior încetării;

c) Paragrafele 6, 9 și 10 din prezentul ACORD;

d) Orice sume datorate de fiecare parte înainte de încetare rămân datorate și după încetare.

10. Soluționarea litigiilor

a) toate clauzele vor fi guvernate de legislația nativă, indiferent de regulile conflictului de legi.

b) orice litigiu legat de prezenții termeni şi condiţii vor fi rezolvate de comun acord şi soluționat în conformitate cu legislaţia Republicii România.

c) În cazul în care oricine invocă pretenții împortiva CredoWeb în legătură cu acțiunile, conținutul și informațiile unui utilizataor de pe Platforma CredoWeb, acest utilizaator va fi direct responsabil și va plăti toate daunele, pierderile și cheltuielile de orice fel (inclusiv onorarii de avocat rezonabile și alte costuri) în legătură cu aceste pretenții.