Articol

Personalul medical ar putea, fara penalitati, sa iasa la pensie la cerere

Personalul medical ar putea, fara penalitati, sa iasa la pensie la cerere

Personalul medico-sanitar ar putea iesi la pensie la cerere, fara penalitati, corespunzator incadrarii in locurile de munca in conditii speciale, identificate si mai apoi nominalizate de catre Ministerul Sanatatii prin hotarare de guvern, relateaza Agerpres.

 

Proiectul de lege este in fapt o completare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Potrivit acestui text de lege propus, personalul medico-sanitar pensionat in aceste conditii nu va mai putea fi incadrat in sistemul public de sanatate, ci doar in sectorul privat de ingrijire a sanatatii.

medic credoweb

In nota de fundamentare a initiavei legislative se arata:

Pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii, personalul medico-sanitar este supus la un inalt grad de uzura fizica si psihica raportat la diversele locuri de munca, respectiv specialitati medicale si chirurgicale. La acestea se adauga desfasurarea activitatii suplimentare obligatorii in sistemul de sanatate, pentru asigurarea continuitatii actului medical, prin garzi, in cadrul spitalelor publice.

In clar, noul text de lege prevede:

L312/2019 stabileste urmatoarele modificari: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

  • Art. I - La Anexa. nr. 2, dupa punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 52, cu urmatorul cuprins:"52. Activitatea desfasurata de catre categoriile de personal medico-sanitar, inclusiv persoanele care efectueaza garzi peste programul normal de lucru, stabilite prin hotarare de guvern, la propunerea Ministerului Sanatatii.
  • Art. II Personalul medico-sanitar, pensionat la cerere, in conditiile Art. I, nu poate fi reincadrat in unitatile sanitare publice.

Etapele necesare intrarii in vigoare a acestor modificari:

  1. in data de 2 octombrie legea a trecut de Senat prin aprobare tacita
  2. e nevoie de votul Camerei care este for decizional, legea fiind una organica
  3. promulgarea legii de catre Presedintele Romaniei
  4. publicarea in monitorul oficial.

 

Comentarii